vsr93
14.09 2012

off-roadsport na VSR – Dzień I

Nasza załoga zajęła wyznaczone przez organizatora miejsce w parku serwisowym a około godziny 21:00 klasa Cross g Coutry rozpocznie zapoznanie z strasą przygotowaną przez organizatorów. Sympatyków serdecznie zapraszamy.

vsr93

vsr93

vsr93

vsr93

vsr93

vsr93

vsr93

vsr93

vsr93

vsr93

vsr93