21.11 2019

Samochód rajdowy na sprzedaż

Na sprzedaż samochód rajdowy klasy: PROTO, Trophy Raid, TR3, Extreme Winch Challenge itp. Spełnia wszystkie wymogi niezbędne do startu w mistrzostwach: Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii i NEZ (Pucharu Krajów Nadbałtyckich) , Rajdu Ladoga Trophy w najwyższej klasie Proton oraz innych europejskich przepisów dotyczących ekstremalnych rajdów terenowych.
Wyniki sezonu 2019 : Ładoga Trophy – I miejsce , Puchar Krajów Nadbałtyckich NEZ – II miejsce.
Poniżej pełna specyfikacja. Cena: 80.000 euro. (cena zawiera cały pakiet części serwisowych)

 

 

SILNIK
Wysokoprężny 1900 cm3 turbo, moc 207 KM/420 NM
SKRZYNIA BIEGÓW
Reduktor – Volvo (aluminium)
MOSTY PORTALOWE
Volvo (częściowo aluminium)
PRZEŚWIT
430 mm do główki mostu
PODWOZIE
W pełni zabudowane
GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA
190 cm
AMORTYZATORY
Ohlins 2”
RAMA
Lekka aluminiowa, konstrukcja pływająca
KOŁA
41 cali, system centralnego pompowania kół
WYCIĄGARKI
Mechaniczna – 65 m liny syntetycznej
Elektryczna – 30 m liny syntetycznej
ROZSTAW OSI
2,31 m
SZEROKOŚĆ
2,05 m
WAGA
1200 kg

В продаже: раллийный автомобиль: PROTO, Trophy Raid, TR3, Extreme Winch Challenge и др.

Он отвечает всем требованиям, необходимым для старта на чемпионатах: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и NEZ (Кубок стран Балтии), Гонки Ладога Трофей в высшем классе Протон и другие европейские правила для экстремальных гонок на бездорожье.

Итоги сезона 2019 года: Ладожский трофей – 1 место, Кубок стран Балтии НЭЗ – 2 место.

Полная спецификация ниже. Цена: 80.000 евро. (цена включает в себя весь пакет запасных частей)

ДВИГАТЕЛЬ
Турбодизель 1900 см3, 207 км.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧИ
Редуктор – Вольво (алюминий)

ПОРТАЛЬНЫЕ МОСТЫ
Volvo (частично алюминий)

ОФОРМЛЕНИЕ
430 мм до головки моста

ШАССИ
Полностью застроенный

ГЛЫБИНА ПОГРУЖЕНИЯ
190 см

АМОРТИЗАТОРЫ
Охлинс 2 ”

РАМА
Алюминий, плавучая конструкция

КОЛЕСА
41 дюйм, насосная система центрального колеса

ЛЕБЕДКИ
Механическая – 65 м синтетической веревки
Электрическая – 30 м синтетической веревки

КОЛЕСНАЯ ВАЗА
2,31 м

ШИРИНА
2,05 м

ВЕС
1200 кг

Rally car for sale, class: PROTO, Trophy Raid, TR3, Extreme Winch Challenge etc. Ready to start in championships in: Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland and NEZ (Baltic Countries Cup), Ladoga Trophy in class Proto and other European regulations for extreme off-road rallies.
The results of the 2019 season: Ladoga Trophy – 1st place, NEZ Baltic Countries Cup – 2nd place.
Full specification below. Price: 80,000 euro. (price includes spare parts package)

ENGINE
1900 cm3, 207 HP / 420 NM
TRANSMISSION
Volvo (aluminium)
PORTAL AXLES
Volvo (partly aluminium)
GROUND CLEERANCE
430 mm
CHASIS
Fully enclosed
WADING DEPTH
190 cm
SHOCK ABSORBERS
Ohlins 2”
CONSTRUCTION
Aluminium floating construction
WHEELS
41 inches, central wheel pumping system
WINCHES
Mechanical – 65 m synthetic rope
Electric – 30 m synthetic rope
WHEELBASE
2,31 m
WIDTH
2,05 m
WEIGHT
1200 kg